آذر
۱۲

نحوه گرفتن گواهینامه PfMP

آیا میدانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PfMP شد ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PfMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است .
تعداد کل موارد: 1