آذر
۱۲

نحوه گرفتن گواهینامه PMP

آیا می دانید چگونه میتوان گواهینامه PMP را اخذ نمود ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت زمان اعتبار آن و هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است .
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1