نحوه گرفتن گواهینامه PMP

آیا می دانید چگونه میتوان گواهینامه PMP را اخذ نمود ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت زمان اعتبار آن و هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است .

تعداد کل موارد: 1