فرآیند اعطای گواهینامه های انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA بیشتر بخوانید
۱۹ دی ۱۳۹۶

فرآیند اعطای گواهینامه های انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA

گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه) بیشتر بخوانید
۱۳ دی ۱۳۹۶

گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه)

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه) بیشتر بخوانید
۱۳ دی ۱۳۹۶

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه)

  • ۱
  • از ۱