استاندارد GPM P5 برای مدیریت پروژه پایدار بیشتر بخوانید
۱۸ آذر ۱۳۹۷

استاندارد GPM P5 برای مدیریت پروژه پایدار

مدیریت پروژه سبز (GPM) بیشتر بخوانید
۱۰ دی ۱۳۹۶

مدیریت پروژه سبز (GPM)

  • ۱
  • از ۱