فرآیند اعطای گواهینامه های انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA بیشتر بخوانید
۱۹ دی ۱۳۹۶

فرآیند اعطای گواهینامه های انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA

گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه) بیشتر بخوانید
۱۳ دی ۱۳۹۶

گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه)

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه) بیشتر بخوانید
۱۳ دی ۱۳۹۶

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه)

نحوه دریافت گواهینامه MoV Certifications - Value Management بیشتر بخوانید
۶ دی ۱۳۹۶

نحوه دریافت گواهینامه MoV Certifications - Value Management

چگونگی اخذ گواهینامه P3O Certifications - Project Office بیشتر بخوانید
۵ دی ۱۳۹۶

چگونگی اخذ گواهینامه P3O Certifications - Project Office

گواهینامه M_O_R چیست و فرایند کسب این گواهینامه به چه نحوی است؟ بیشتر بخوانید
۴ دی ۱۳۹۶

گواهینامه M_O_R چیست و فرایند کسب این گواهینامه به چه نحوی است؟

گواهینامه MSP چیست و نحوه دریافت آن چگونه است؟ بیشتر بخوانید
۴ دی ۱۳۹۶

گواهینامه MSP چیست و نحوه دریافت آن چگونه است؟

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 بیشتر بخوانید
۳ دی ۱۳۹۶

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

گواهینامه RESILIA چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۶ آذر ۱۳۹۶

گواهینامه RESILIA چیست؟

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-PBA

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه دریافت گواهینامه PgMP:

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-SP

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-ACP

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه CAMP

نحوه گرفتن گواهی PMI-RMP بیشتر بخوانید
۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهی PMI-RMP

نحوه گرفتن گواهینامه PfMP بیشتر بخوانید
۱۲ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه PfMP

  • ۱
  • از ۲