گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه)

مدیر پروژه در این سطح قادر است یک پروژه با پیچیدگی محدود را مدیریت کند. یعنی علاوه بر بکارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه متناسب با این سطح نیز برخوردار است.

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه)

فرد مورد نظر در این سطح باید تجربه بکارگیری موفقیت آمیز عناصر شایستگی را در موقعیت های پیچیده پروژه ارائه نماید. همچنین، مدیران پروژه ها یا زیر پروژه ها را در بکارگیری و اجرای شایستگی راهنمایی کرده باشد.

گواهینامه های IPMA سطح A (راهبر مجموعه پروژه ها)

تاکید این نقش، بر مدیریت طرح ها و سبد پروژه ها است و نه صرفا یک پروژه واحد. مدیریت بر مبنای پروژه ها، یک اصل اساسی برای مدیریت سازمان های دائمی، مخصوصا سازمان های پروژه محور محسوب می شود.

نحوه دریافت گواهینامه MoV Certifications - Value Management

گواهینامه MoV یا مدیریت ارزش جهت ارائه یک روش برای تخصیص منابع کمیاب به طور موثر طراحی شده است. اصول این گواهینامه بر مبنای روش عملی در بهبود کسب وکار افزایش ارزش در سازمان و استفاده بهینه از منابع را شامل می شود.

چگونگی اخذ گواهینامه P3O Certifications - Project Office

برنامه صدور گواهینامه P3O® مبتنی بر چارچوب P3O است. این چارچوب مدیریت را قادر می سازد تصمیمات خوبی در مورد هماهنگی استراتژیک، اولویت بندی، مدیریت ریسک، بهینه سازی منابع و سایر عوامل کلیدی مورد نیاز برای موفقیت در دستیابی به اهداف کسب و کار خود بگیرد. فرصتهای بالقوه سریعتر شناسایی می شوند، همچنین تغییرات آینده در استراتژی، مسائل مربوط به کسب و کار یا تاخیرها مشخص می شود.

گواهینامه M_O_R چیست و فرایند کسب این گواهینامه به چه نحوی است؟

M_o_R ریسک از دیدگاه های مختلف درون سازمان را در نظر می گیرد: از جمله ریسک های استراتژیک، برنامه، پروژه و عملیات را در بر می گیرد. گواهینامه M_o_R در مدیریت ریسک متخصصان را قادر می سازد تا از ریسک های دیدگاه راهبردی و عملیاتی و درون برنامه ها و پروژه ها مطلع شوند که شامل شناسایی و کنترل ریسک برای اطمینان در راستای دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان می شود.

گواهینامه MSP چیست و نحوه دریافت آن چگونه است؟

MsP یک رویکرد عملی برای مدیریت برنامه است که ساختار قوی در رهبری و مدیریت را تضمین می کند. این مجموعه شامل مجموعه ای از اصول و فرایندها جهت استفاده در برنامه ریزی پروژه را شامل می شود، که دارای روشی انعطاف پذیر و متناسب با طیف وسیعی از شرایط می باشد و تاکید آن بر مشارکت ذینفعان است.

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تأکید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه دارد و این نشان دهنده تغییراتی است که ما در مدیریت پروژه شاهد آن بوده ایم.

گواهینامه RESILIA چیست؟

RESILIA یک مجموعه جامع از ابزارها و آموزش ها برای کمک به سازمان شما در دستیابی به بهترین عملکرد جهانی در امنیت سایبری است. RESILIA به نفع بهترین مهارت ها و رفتارهای امنیتی سایبری در سراسر سازمان شما، بدون در نظر گرفتن نقش یا مسئولیت آن است. با RESILIA شما می توانید فراتر از امنیت سایبری موثر و دستیابی به قابلیت انعطاف پذیری سایتی حرکت کنید.

آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-PBA

تجزیه و تحلیل کسب و کار یک موضوع اهمیت و رو به رشد در پروژه ها و برنامه ها است. گواهینامه PMI- PBA تخصص فرد را در تجزیه و تحلیل کسب و کار و استفاده از توانمندی های آن در این زمینه، به رسمیت می شناسد.
آذر
۱۳

نحوه دریافت گواهینامه PgMP:

آیا می دانید چگونه میتوان گواهینامه PgMP را اخذ نمود ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PgMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت زمان اعتبار آن و هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است .
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-SP

گواهینامه (PMI-SP) برای کلیه افراد تیم پروژه بوده و نقش و ارزش حرفه ایی مدیریت پروژه را نشان می دهد. این گواهینامه صلاحیت بیشتر فرد را در زمینه تخصصی برنامه ریزی پروژه ، در کنار سایر حوزه های مدیریت پروژه بیان می کند.
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-ACP

آیا میدانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PMI-ACP شد؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMI-ACP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است.
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه CAMP

آیا می دانید چگونه می توان موفق به دریافت گواهینامه CAMP شد؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه CAMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است.

نحوه گرفتن گواهی PMI-RMP

آیا می دانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PMI_RMP گردید؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMI-RMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است.

نحوه گرفتن گواهینامه PfMP

آیا میدانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PfMP شد ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PfMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است .

تعداد کل موارد: 21