آبان
۱۰

جزئیات اجرایی سقف های بتنی_  دال دو طرفه

دال دو طرفه نوعی از سقف بتنی رایج است که بیشتر برای ساختمان های با اهمیت زیاد طراحی می شود. این نوع سقف، پکپارچه بتنی بوده  و هیچگونه مصالح دیگری به غیر از بتن و آرماتور در آن بکار نمی رود. برای آشنایی با این نوع سقف مطلب زیر را مطالعه نمایید.
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1