روش اجرای سقف های طاق ضربی

سقف های طاق ضربی یکی از کهن ترین روش های پوشاندن سقف خانه ها بوده است. در دهه های گذشته اجرای این نوع سقف توسط معماران ایرانی بسیار متداول بوده است. طاق ضربی به دلیل استفاده از آجر که در تمامی مناطق کشور به وفور یافت می شود از محبوبیت فراوانی در بین مجریان برخوردار است. عدم نیاز به قالب، جک و شمع را می توان از دیگر مزیت های این سقف برشمرد.

تعداد کل موارد: 1