تجهیزات پیاده کردن نقشه ساختمان برروی زمین

احداث ساختمان با پیاده کردن نقشه های فونداسیون، دیوارچینی، مشخص نمودن محل درب ها و پنجره ها و موارد مشابه بر روی زمین و یا در طبقات مختلف ساختمان آغاز می گردد. عملیات پیاده سازی نقشه های اجرایی نظیر آجر چینی، بلوک چینی و سنگ چینی با یک رگه کردن نقشه های مربوطه بر روی زمین و یا تراز کف طبقات انجام می گیرد. برای این مهم از تجهیزات نقشه برداری نظیر دوربین های نیوو، تئودولیت توتال و ابزار آلات سنتی نظیر ریسمان و گچ ریزی، ریسمون رنگی، متر نواری و لیزری و دیگر موارد استفاده می شود.

نکات اجرایی پیاده کردن نقشه در تراز منفی

در پیاده کردن نقشه فونداسیون بر روی بتن مگر از میخ های مرکز ستون ها که قبل از اجرای بتن مگر در نقاط نشانه گذاری شده به زمین کوبیده شده بودند کمک می گیرند. اما در مواقعی که این میخ ها به دلایلی از بین رفته باشند، چه باید کرد؟؟؟

عملیات پیاده کردن نقشه بر روی زمین

اولین قدم در اجرای پروژه های ساختمانی، پیاده کردن نقشه بر روی زمین است. کوچکترین اهمال و دست کم گرفتن انجام پیاده سازی زمین باعث خسارت های سهمگینی برای مالک ساختمان به وجود می آورد. از این رو داشتن دانش کافی و کامل بر اولین عملیات اجرایی ساختمان وظیفه هر مهندسی می باشد.

تعداد کل موارد: 3