مهاربندی جداره های گودبرداری توسط نیلینگ

نیلینگ یکی از روشهای مرسوم در ایران جهت پایدار سازی جداره گودها است که بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن خاک با استفاده از دوختن توده ی خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

تعداد کل موارد: 1