اجرای عملیات بام ساختمان

بام ها سپر ساختمان در مقابل برخورد مستقیم نزولات جوی هستند، اجرای صحیح و اصولی این عضو از ساختمان، سلامت آخرین سقف را برای مدت زیادی تضمین می کند. برای اجرای صحیح بام ساختمان...

نکات اجرایی پله و راه پله های ساختمان

در تمام ساختمان ها از جمله ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و...، پله ها هستند که طبقات ساختمان را بهم مرتبط می سازند. اگر ارتفاع هر پله 0.5 میلیمتر جابجا شود، چه بلایی بر سر ارتفاع کل ساختمان می آید؟!!  

نکات اجرایی نمای ساختمان، بخش دوم

منظر هر بنا معرف کیفیت آن است، استفاده از مصالح مناسب از نظر کیفیت و زیبایی و نیز اجرای استاندارد آن، خود دلیلی بر پایداری نمای ساختمان می باشد. استفاده از پارامترهایی مانند تقارن در نما و متناسب بودن طول، عرض و ارتفاع پنجره ها به زیبایی مصالح مصرف شده و اجرای خوب می افزاید.

نما، اولین برداشت بیننده از ساختمان

نما عضو زیبایی بخش ساختمان می باشد. نمای ساختمان، ترکیبی از دو پارامتر طرح و متریال است. زیبایی بخشیدن به یک بنا با خلق یک طرح بی نقص به وقوع می پیوندد. استفاده از مصالح و متریال ممتاز با تجویز و اعمال راهکارهای اجرایی مختص نما، ایجاد یک نمای ماندگار را رقم می زند.

کف سازی و فرش کف فضاها

فرش کف فضاها با مصالح مختلفی چون موزائیک، سرامیک، سنگ پلاک، پارکت های چوبی و مصنوعی و لمینت بنا به نیاز فضای اجرایی، مسائل اقتصادی و سلیقه سازنده، مالک و بهره بردار صورت می پذیرد.

عملیات اجرای اندود گچ و خاک و سفیدکاری

گچ کاری مرحله پوشانیدن سطح دیوار و زیر سقف فضاهای نشیمن، خواب، راهروها و راه پله می باشد. این مقطع از عملیات ساختمانی در سه مرحله کروم بندی، گچ و خاک و سفیدکاری صورت می پذیرد. گچ کاری مرحله زیبایی بخشیدن به فضاهای داخلی ساختمان است.

کاشی و سرامیک، المان های زیبایی بخش ساختمان

آیا فقط انتخاب یک طرح زیبا برای کاشی و سرامیک کافی ست؟ مطمئناً جواب منفی است، زیرا این اجرای صحیح کاشی و سرامیک کاری است که در طول زمان این زیبایی را حفظ می کند و کمترین اهمال و بی خردی در اجرا می تواند هم از زیبایی آن ها کاسته و هم خسارت مالی وارد نماید. برای اجرای صحیح آن....

تعداد کل موارد: 7