دیوارچینی با راندمان بالا

در مطلب پیش رو سعی بر آن شده که نحوه اجرای دیوار چینی با بهترین راندمان و بهینه ترین صرفه اقتصادی معرفی گردد. دیوارچینی در 2 مرحله و با 4 نیروی انسانی انجام می پذیرد، که هر کدام با انجام وظایف مخصوص به خودشان می توانند در بهینه کردن زمان و هزینه نقش مهمی را ایفا کنند.

نکات اجرایی دیوارچینی، از مصالح تا اجرا

دیوارچینی جهت تقسیم فضاهای داخلی و ایجاد حریم در محوطه ساختمان می باشد. مصالحی که در دیوارچینی نقش دارند و نکات اجرایی که باید در حین دیوارچینی رعایت گردد را در مقاله زیر بخوانید...

دیوار چینی، یک رگی کردن و اجرای دیوارها

دیوار بعنوان یک عضو معنابخش به فضا و محدود نمودن آن در ساختمان ایجاد می شود. دیوارها کالبد اصلی یک ساختمان هستند و پایه گذاری یک معماری بی نقص در ساختمان با یک رگی کردن و اجرای دیوارهای آن ایجاد می شود.

دیوار، صفحه عمودی جداکننده فضاها در ساختمان

دیوارها اعضای اصلی شکل دهنده فضاهای ساختمان می باشند. دیوارها در قالب: دیوارهای داخلی، خارجی، حائل، باربر و محافظ ساخته می شوند. دیوارها در انواع: آجری، بتنی، تیغه گچی، تری دی پنل و سنگی احداث می گردند.

تعداد کل موارد: 4