بررسی انواع خاک و رفتار آن هنگام گودبرداری

بیشترین حوادث ناگوار در ساختمان ها، مربوط به دوره تخریب و گودبرداری می باشد. این موارد گاهی بدلیل عدم شناخت کافی مهندسان نسبت به نوع و رفتار خاک محل پروژه می باشد.خاک ها با توجه به جنس مواد تشکیل دهنده خود در مقابل عوامل مخرب از قبیل آب، هوا، ضربه، افزایش سربار، کاهش نیروهای جانبی وارد بر آنها و برخی عوامل دیگر، رفتارهایی متفاوت از خود نشان می دهند.

ماشین آلات گودبرداری و پی کنی

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی از اهمیت ویژه ای در اجرای عملیات ساختمانی برخوردار است. ماشین آلات ساختمانی طیف وسیعی را شامل می شود که می توان به انواع کامیون و کمپرسی و تریلر، لودر، بیل مکانیکی، انواع بابکت، باگت ها و جام ها، کمپرسورها و چکش های بادی (دج بر) و مورادی اینچنین اشاره نمود.

مهاربندی ترانشه های خاکی و جداره های گود به روش شیب بندی

پایدارسازی ترانشه های خاکی در هنگام گود برداری و خاکبرداری ها، می تواند به صورت برداشت خاک و ایجاد ترانشه شیبدار باشد که در خاکبرداری های با حجم و وسعت بالا بدلیل صرفه اقتصادی نسبت به مهاربندی های دیگر خاک برتری دارد. در این روش ایمن سازی محیط و مهاربندی جداره های محل خاکبرداری بدون استفاده از دیگر روش های مهاربندی، صرفا با استفاده از پارارمترهای مکانیکی خاک نظیر اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک انجام می شود.

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط سازه خرپایی

یکی از مناسب ترین و متداول ترین روش های اجرای سازه نگهبان خصوصا در مناطق شهری اجرای سازه نگهبان خرپایی است زیرا نه تنها اجرای آن ساده می باشد و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد بلکه انعطاف زیادی از نظر اجرایی را دارا می باشد. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

مهاربندی جداره های گود و تحکیم بستر توسط میکروپایل

میکروپایل همانظور که از نام آن مشخص است به شمع های (پایلهای) با قطر کوچک (کمتر از 300 میلیمتر) گفته میشود که غالباً با تسلیح فولادی سبک (آرماتور) و تزریق دوغاب سیمان همراه می باشند. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

مهاربندی جداره های گودبرداری به روش انکراژ

اصول اجرای روش انکراژ تشابه فراوانی با روش نیلینگ (میخکوبی) دارد. تفاوت اصلی این دو روش در اعمال نیروی پس تنیدگی برای المان تسلیح می باشد. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط نیلینگ

نیلینگ یکی از روشهای مرسوم در ایران جهت پایدار سازی جداره گودها است که بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن خاک با استفاده از دوختن توده ی خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط دیوار دیافراگمی

در این روش اجرای سازه نگهبان و پایدارسازی گود، بعد از قراردادن قطعات فولادی لبه های محافظ در محل دقیق حفاری توسط نقشه بردار دستگاه های گراب متناسب با شرایط زمین حفاری قسمتی از دیوار را آغاز می نمایند. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط شمع های درجا

شمع های درجا یکی دیگر از روش های پایدارسازی جداره های گود می باشد. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط سپر کوبی

در این روش، بعد از مشخص نمودن دقیق محل گودبرداری اقدام به کوبیدن صفحات فلزی (Sheet pile ) داخل خاک و جداره گود توسط چکش پنوماتیک می نماییم. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

مهاربندی جداره های گود توسط المانهای کششی

مهاربندی جداره های گود توسط المانهای کششی (Soldier beam &lagging) قبل از عملیات گودبرداری اقدام به کوبیدن شمع هایی با پروفیل های معمول فولادی به صورت ستونهای پیوسته درون خاک می نمایند. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

عملیات خاکی، عملیات گودبرداری و پی کنی

اولین مرحله اجرا در ساختمان سازی، پی کنی یا گودبرداری است. این مرحله از کار با ماشین آلات خاکبرداری انجام می گیرد. انتخاب نوع ماشین آلات در خاکبرداری و بارگیری و همچنین محاسبه تعداد کامیون مورد نیاز برای عملیات خاکی، در این مقاله توضیح داده شده است.

ساخت و ساز به روش TOP & DOWN

ساختمان 10 طبقه فرو ریخت!!! این روزها از این دست خبرها زیاد به گوش می رسد و علت احداث ساختمان ها در کنار یکدیگر و رعایت نکردن اصول مهاربندی گود است. استفاده از روش خود مهار تاپ دان (Top & Down) جهت پایدارسازی جداره گود می تواند این مشکل را تا حد قابل تأملی برطرف نماید.

تعداد کل موارد: 13