مروری بر آزمایشات کاربردی مکانیک خاک در پروژه های شهری بیشتر بخوانید
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

مروری بر آزمایشات کاربردی مکانیک خاک در پروژه های شهری

بررسی انواع خاک و رفتار آن هنگام گودبرداری بیشتر بخوانید
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

بررسی انواع خاک و رفتار آن هنگام گودبرداری

ماشین آلات گودبرداری و پی کنی بیشتر بخوانید
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

ماشین آلات گودبرداری و پی کنی

مهاربندی ترانشه های خاکی و جداره های گود به روش شیب بندی بیشتر بخوانید
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی ترانشه های خاکی و جداره های گود به روش شیب بندی

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط سازه خرپایی بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط سازه خرپایی

مهاربندی جداره های گود و تحکیم بستر توسط میکروپایل بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی جداره های گود و تحکیم بستر توسط میکروپایل

مهاربندی جداره های گودبرداری به روش انکراژ بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی جداره های گودبرداری به روش انکراژ

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط نیلینگ بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط نیلینگ

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط دیوار دیافراگمی بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط دیوار دیافراگمی

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط شمع های درجا بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط شمع های درجا

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط سپر کوبی بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی جداره های گودبرداری توسط سپر کوبی

مهاربندی جداره های گود توسط المانهای کششی بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی جداره های گود توسط المانهای کششی

عملیات خاکی، عملیات گودبرداری و پی کنی بیشتر بخوانید
۲۴ آبان ۱۳۹۶

عملیات خاکی، عملیات گودبرداری و پی کنی

ساخت و ساز به روش TOP & DOWN بیشتر بخوانید
۱۶ آبان ۱۳۹۶

ساخت و ساز به روش TOP & DOWN

  • ۱
  • از ۱