اولین پل بتنی ساخته شده با چاپگر سه بعدی در هلند بیشتر بخوانید
۸ آبان ۱۳۹۶

اولین پل بتنی ساخته شده با چاپگر سه بعدی در هلند

  • ۱
  • از ۱