دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت های فناور صنعت ساختمان ایران بیشتر بخوانید
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت های فناور صنعت ساختمان ایران

بتن اکسپوز، موارد استفاده و روش های اجرای آن بیشتر بخوانید
۱۰ مرداد ۱۳۹۷

بتن اکسپوز، موارد استفاده و روش های اجرای آن

آشنایی با سازه های کش - بستی (Tensegrity) بیشتر بخوانید
۱۲ تیر ۱۳۹۷

آشنایی با سازه های کش - بستی (Tensegrity)

در بازار فروش مصالح ساختمانی چرا اینقدر بازاریابی دیجیتال مهم است؟ بیشتر بخوانید
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

در بازار فروش مصالح ساختمانی چرا اینقدر بازاریابی دیجیتال مهم است؟

سقف شینگل و انواع آن بیشتر بخوانید
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سقف شینگل و انواع آن

10 روند ساخت و ساز مربوط به آینده-بخش دوم بیشتر بخوانید
۷ بهمن ۱۳۹۶

10 روند ساخت و ساز مربوط به آینده-بخش دوم

10 روند ساخت و ساز مربوط به آینده-بخش اول بیشتر بخوانید
۷ بهمن ۱۳۹۶

10 روند ساخت و ساز مربوط به آینده-بخش اول

معرفی چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن علمی انرژی ایران   بیشتر بخوانید
۷ بهمن ۱۳۹۶

معرفی چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن علمی انرژی ایران  

سنگ نور گذر مصنوعی یا ماربونکس بیشتر بخوانید
۲۴ دی ۱۳۹۶

سنگ نور گذر مصنوعی یا ماربونکس

بتن شفاف، نورگذر یا لیتراکن بیشتر بخوانید
۲۱ دی ۱۳۹۶

بتن شفاف، نورگذر یا لیتراکن

پنل کاهی، مصالحی برای ساخت سازه های زیست محیطی بیشتر بخوانید
۱۱ دی ۱۳۹۶

پنل کاهی، مصالحی برای ساخت سازه های زیست محیطی

ساختمان های خورنده آلودگی چیست؟ بیشتر بخوانید
۱۰ دی ۱۳۹۶

ساختمان های خورنده آلودگی چیست؟

مصالح کامپوزیتی جدید به نام آلوکوباند یا آلوباند بیشتر بخوانید
۹ دی ۱۳۹۶

مصالح کامپوزیتی جدید به نام آلوکوباند یا آلوباند

ساخت بلوک مقاوم از خاک بیشتر بخوانید
۲۸ آذر ۱۳۹۶

ساخت بلوک مقاوم از خاک

بتن منعکس کننده نور یا بلینگ کریت (BlingCrete) بیشتر بخوانید
۱۳ آذر ۱۳۹۶

بتن منعکس کننده نور یا بلینگ کریت (BlingCrete)

کاسیتا: خانه ای کوچک از یک شرکت استارت آپی که دنیای مسکن را دگرگون می کند بیشتر بخوانید
۹ آذر ۱۳۹۶

کاسیتا: خانه ای کوچک از یک شرکت استارت آپی که دنیای مسکن را دگرگون می کند

  • ۱
  • از ۳