شهرهای تعاملی؛ راه ارتباطی مدیران شهری و شهروندان بیشتر بخوانید
۸ آذر ۱۳۹۶

شهرهای تعاملی؛ راه ارتباطی مدیران شهری و شهروندان

آموزش مدیران شهری آینده بیشتر بخوانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش مدیران شهری آینده

  • ۱
  • از ۱