آیا شهر های هوشمند به سلامتی ما کمک می کنند؟ بیشتر بخوانید
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیا شهر های هوشمند به سلامتی ما کمک می کنند؟

خدمات اجتماعی در زمینه زندگی هوشمند در شهر سینساک – تایلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

خدمات اجتماعی در زمینه زندگی هوشمند در شهر سینساک – تایلند

مراقبت های سلامتی یکپارچه در ولز – استرالیا بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

مراقبت های سلامتی یکپارچه در ولز – استرالیا

  • ۱
  • از ۱