شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعاملات یکپارچه شهرداری الکترونیکpdf بیشتر بخوانید
۱۵ بهمن ۱۳۹۷

شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعاملات یکپارچه شهرداری الکترونیکpdf

شهر هوشمند چگونه به اقتصاد شهری کمک می کند؟ بیشتر بخوانید
۱۰ بهمن ۱۳۹۷

شهر هوشمند چگونه به اقتصاد شهری کمک می کند؟

پیش به سوی اقتصاد هوشمند در سال جدید بیشتر بخوانید
۷ بهمن ۱۳۹۷

پیش به سوی اقتصاد هوشمند در سال جدید

شهر هوشمند پایدار و راهکارهای رسیدن به آن بیشتر بخوانید
۷ بهمن ۱۳۹۷

شهر هوشمند پایدار و راهکارهای رسیدن به آن

شهر هوشمند چه زیرساخت هایی نیاز دارد؟ (تکنولوژی های نوین) بیشتر بخوانید
۳ بهمن ۱۳۹۷

شهر هوشمند چه زیرساخت هایی نیاز دارد؟ (تکنولوژی های نوین)

تاریخچه شهر هوشمند (سه موج اساسی شهر هوشمند) بیشتر بخوانید
۱۰ دی ۱۳۹۷

تاریخچه شهر هوشمند (سه موج اساسی شهر هوشمند)

شهرهای هوشمند باید پایدار و دوستدار طبیعت باشند بیشتر بخوانید
۱۷ آذر ۱۳۹۷

شهرهای هوشمند باید پایدار و دوستدار طبیعت باشند

آینده شهرهای ما؛ زیرساخت های هوشمند با آزمایش سنسورها بیشتر بخوانید
۱۱ تیر ۱۳۹۶

آینده شهرهای ما؛ زیرساخت های هوشمند با آزمایش سنسورها

EBOOK شهرهای هوشمند، فرصتهای جدید، کسب و کارهای جدید بیشتر بخوانید
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

EBOOK شهرهای هوشمند، فرصتهای جدید، کسب و کارهای جدید

PDF کتاب شهرهای هوشمند فردا بیشتر بخوانید
۱۶ خرداد ۱۳۹۶

PDF کتاب شهرهای هوشمند فردا

آینده شهرهای هوشمند چگونه خواهد بود؟ بیشتر بخوانید
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آینده شهرهای هوشمند چگونه خواهد بود؟

فضای سایبرنتیک به مثابه فضای شهری: مطالعه موردی شهر تهران بیشتر بخوانید
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

فضای سایبرنتیک به مثابه فضای شهری: مطالعه موردی شهر تهران

ضرورت ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران بیشتر بخوانید
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ضرورت ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران

بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مطالعة موردی: شهر خرم آباد بیشتر بخوانید
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مطالعة موردی: شهر خرم آباد

شهر هوشمند تکوین انقلاب شهری نوین، شهر الکترونیک واقعیت شهرهای فردا بیشتر بخوانید
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

شهر هوشمند تکوین انقلاب شهری نوین، شهر الکترونیک واقعیت شهرهای فردا

استراتژی توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان با رویکرد رشد هوشمند و شهر فشرده بیشتر بخوانید
۴ اسفند ۱۳۹۵

استراتژی توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان با رویکرد رشد هوشمند و شهر فشرده