مدیریت شهری در آستانه ی تحولی بزرگ بیشتر بخوانید
۱۰ بهمن ۱۳۹۷

مدیریت شهری در آستانه ی تحولی بزرگ

دولت الکترونیک و مفهوم آن بیشتر بخوانید
۵ شهریور ۱۳۹۶

دولت الکترونیک و مفهوم آن

شهر عدل و دولت هوشمند بیشتر بخوانید
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

شهر عدل و دولت هوشمند

  • ۱
  • از ۱