طراحی بهینه تیر های با جان باز با انتهای پوشانده شده (قسمت 1) بیشتر بخوانید
۲۳ دی ۱۳۹۷

طراحی بهینه تیر های با جان باز با انتهای پوشانده شده (قسمت 1)

طراحی بهینه تیر های حفره دار با بررسی عملکرد کامپوزیتی و اتصالات نیمه صلب،(قسمت4-مثال های کاربردی و نتایج) بیشتر بخوانید
۱۸ دی ۱۳۹۷

طراحی بهینه تیر های حفره دار با بررسی عملکرد کامپوزیتی و اتصالات نیمه صلب،(قسمت4-مثال های کاربردی و نتایج)

طراحی بهینه تیر های حفره دار با بررسی عملکرد کامپوزیتی و اتصالات نیمه صلب، (قسمت3-اتصال نیمه صلب) بیشتر بخوانید
۱۷ دی ۱۳۹۷

طراحی بهینه تیر های حفره دار با بررسی عملکرد کامپوزیتی و اتصالات نیمه صلب، (قسمت3-اتصال نیمه صلب)

طراحی بهینه تیر های حفره دار با بررسی عملکرد کامپوزیتی و اتصالات نیمه صلب، (قسمت2-طراحی) بیشتر بخوانید
۱۱ دی ۱۳۹۷

طراحی بهینه تیر های حفره دار با بررسی عملکرد کامپوزیتی و اتصالات نیمه صلب، (قسمت2-طراحی)

طراحی بهینه تیرهای حفره دار با بررسی عملکرد کامپوزیتی و اتصالات نیمه صلب(قسمت1-مقدمه) بیشتر بخوانید
۱۰ دی ۱۳۹۷

طراحی بهینه تیرهای حفره دار با بررسی عملکرد کامپوزیتی و اتصالات نیمه صلب(قسمت1-مقدمه)

طراحی بهینه سازه با روش ذرات مرتعش بیشتر بخوانید
۴ بهمن ۱۳۹۶

طراحی بهینه سازه با روش ذرات مرتعش

طراحی بهینه سازه به روش اجسام برخورد کننده استاندارد بیشتر بخوانید
۲۱ دی ۱۳۹۶

طراحی بهینه سازه به روش اجسام برخورد کننده استاندارد

قرار دادن بهینه مهاربند ها در قاب های خمشی نیمه صلب بیشتر بخوانید
۱ مهر ۱۳۹۶

قرار دادن بهینه مهاربند ها در قاب های خمشی نیمه صلب

بهینه سازی چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۸ شهریور ۱۳۹۶

بهینه سازی چیست؟

به کارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسکلت فولادی 12 طبقه بیشتر بخوانید
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

به کارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسکلت فولادی 12 طبقه

  • ۱
  • از ۱