شناسایی آسیب در سازه های بتنی

سازه های بتن مسلح از گذشته در ساخت سازه های زیربنایی کوچک و بزرگ مانند پل ها، سدها و ... مورد استفاده قرار گرفته اند، اگرچه ممکن است بخاطر مسائلی مانند طول عمر، زلزله و تاثیرات شرایط محیطی خرابی های خطرناکی در آنها رخ دهد، در نتیجه این مولفه ها روی شرایط و کارایی سازه های بتن مسلح تاثیر می گذارند. بنابراین ارزیابی خرابی ها و پیشرفت بیشتر آنها در سازه های بتنی یک نیاز مهم بوده و برای نگهداری سازه به جهت ایمنی و جنبه اقتصادی واجب می باشد. در هر ارزیابی کنترل سیستم، استفاده از یک تکنیک تست غیرمخرب قوی و قابل اعتماد که اطلاعات واقعی از شرایط سازه به ما بدهد امری واجب است.

تعداد کل موارد: 1