آشنایی با نرم افزار المان محدودی اباکوس( Abaqus) بیشتر بخوانید
۳۰ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با نرم افزار المان محدودی اباکوس( Abaqus)

دیدن مقدار دوران پلاستیک تیر پیوند در ETABS 2016 بیشتر بخوانید
۱۱ مرداد ۱۳۹۶

دیدن مقدار دوران پلاستیک تیر پیوند در ETABS 2016

قابلیت Towers در برنامه ETABS 2016 بیشتر بخوانید
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

قابلیت Towers در برنامه ETABS 2016

خرداد
۱۶

بررسی خطاهای حین تحلیل در برنامه ETABS

پس از مدل سازی و بارگزاری و اعمال پارامتر های تحلیل در نرم افزار ETABS اقدام به RUN گرفتن یا اجرای فرایند تحلیل می نماییم که ممکن است بعلت بروز خطاهایی متوقف شود. در زیر به عمده این خطا ها و نحوه رفع آنها اشاره می کنیم.
نحوه بدست آوردن جابجایی، شتاب طبقات و خروجی گرفتن پس از یک تحلیل تاریخچه زمانی در محیط SAP2000 بیشتر بخوانید
۷ خرداد ۱۳۹۶

نحوه بدست آوردن جابجایی، شتاب طبقات و خروجی گرفتن پس از یک تحلیل تاریخچه زمانی در محیط SAP2000

ایجاد مقطع با ورق تقویتی در محیط ETABS 2016 بیشتر بخوانید
۶ خرداد ۱۳۹۶

ایجاد مقطع با ورق تقویتی در محیط ETABS 2016

اسفند
۴

STAAD.Pro

STAAD.Pro بهترین انتخاب در صنعت نرم افزارهای سازه ای برای آنالیز استاتیکی، دینامیکی، P-Delta ، آنالیز غیرخطی، کمانش و نیز آنالیز کابل به شمار می رود. از مهمترین مزیت های این برنامه پشتیبانی از آیین نامه های طراحی با مصالح مختلف از قبیل: فولاد، بتن، چوب، آلومینیوم و مقاطع مرکب است
  • ۱
  • از ۱