آشنایی با نرم افزار المان محدودی اباکوس( Abaqus) بیشتر بخوانید
۳۰ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با نرم افزار المان محدودی اباکوس( Abaqus)

دیدن مقدار دوران پلاستیک تیر پیوند در ETABS 2016 بیشتر بخوانید
۱۱ مرداد ۱۳۹۶

دیدن مقدار دوران پلاستیک تیر پیوند در ETABS 2016

قابلیت Towers در برنامه ETABS 2016 بیشتر بخوانید
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

قابلیت Towers در برنامه ETABS 2016

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

بررسی خطاهای حین تحلیل در برنامه ETABS

نحوه بدست آوردن جابجایی، شتاب طبقات و خروجی گرفتن پس از یک تحلیل تاریخچه زمانی در محیط SAP2000 بیشتر بخوانید
۷ خرداد ۱۳۹۶

نحوه بدست آوردن جابجایی، شتاب طبقات و خروجی گرفتن پس از یک تحلیل تاریخچه زمانی در محیط SAP2000

ایجاد مقطع با ورق تقویتی در محیط ETABS 2016 بیشتر بخوانید
۶ خرداد ۱۳۹۶

ایجاد مقطع با ورق تقویتی در محیط ETABS 2016

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

معرفی نرم افزار Simulia Abaqus (دانلود کاتالوگ انگلیسی)

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

معرفی نرم افزار Atir STRAP (دانلود راهنما و بروشور به زبان انگلیسی)

  • ۱
  • از ۲