مدلسازی دال های مشبک یا وافل ها به دو روش در برنامه ETABS 2016

استفاده از سقف های مشبک بتنی می تواند سبب ایجاد فضا هایی برای معماری بهتر و شکل بصری جالب تر شود. زیرا استفاده از این سقف ها می تواند بصورت نمایان انجام شود. ابعاد حفره های ایجاد شده جهت کاهش وزن می تواند به ابعاد و اندازه های مختلف و دلخواهی باشد. کلیپ آموزش مدلسازی این سقف ها را در اینجا ببینید.

تعداد کل موارد: 1