تیر
۱۷

نسل جدید سقف های عرشه فولادی

به علت به حداقل رساندن مقاطع سازه ای برای تامین مقاصد اقتصادی، تیر های فولادی حفره دار برای عملکرد مختلط با عرشه سقف ها طراحی شده اند. (USFB) ها نوع جدیدی از تیر های سقف مختلط هستند. این مقطع فولادی توسط جوشکاری دو تیر “T” شکل حفره دار نا متقارن بیکدیگر در راستای جان که بال پایینی …
خرداد
۳۱

بررسی سقف های مختلط فوق کوتاه USFB و عرشه فولادی

علاوه بر مرور انواع متداول سقف ها با مقطع مختلط قصد داریم سیستم سقف سازه ای جدیدی از این مقطع با نام USFB ها که دارای ارتفاع کم هستند و قادر به پوشش دهانه های بزرگ است را بررسی کنیم. این سیستم شامل یک تیر سلولی نا متقارن با عمق کم است و به گونه ای طراحی شده است که اجازه می دهد تا بر …
تعداد کل موارد: 2
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1