دیوار های برشی فولادی، مفاهیم عمومی و تاریخچه

دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی است که از ورق های فولادی تشکیل شده است و به تیرها و ستون های پیرامون خود متصل می شود. این دیوار ها در یک یا دو دهانه و در کل ارتفاع ساختمان متصل می شوند و یک دیواره طره را تشکیل می دهند. در این مقاله مفاهیم عمومی این سیستم بار بر جانبی معرفی شده و سپس تاریخچه و نمونه های برگزیده ای از سازه های مجهز به این سیستم معرفی شده است.

فروردین
۲۹

رفتار لرزه ای و طراحی دیوارهای برشی فولادی

این کتاب اطلاعاتی در خصوص عملکرد دیوارهای برشی سازه ای تحت تاثیر زلزله و طراحی لرزه ای آنها به ما ارائه می دهد. دیوار های برشی فولادی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند، جهت تامین سختی و ایمنی سازه های فولادی به کار می روند.

مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با استفاده از سخت کننده ها

سعید صبوری - استادیار دانشکدۀ عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صلاح الدین مام عزیزی - کارشناس ارشد عمران سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رامین اسعدسجادی - دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مقایسه سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی ودیوار برشی فولادی نازک با سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند ضربدری یا شورون به روش طراحی بر اساس سطوح عملکرد

منصور قلعه نوی - استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان محمود میری - استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان حامد همتی پورگشتی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران – دانشگاه سیستان و بل

بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب

بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب-یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، CESC 2004- 1 تا 4 دیماه 1383- دانشگاه هرمزگان امین زرگر، دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز احسان تبوزاده ، دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز پرویز براتی، دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

تعداد کل موارد: 23