دیوار های برشی فولادی، مفاهیم عمومی و تاریخچه بیشتر بخوانید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶

دیوار های برشی فولادی، مفاهیم عمومی و تاریخچه

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

رفتار لرزه ای و طراحی دیوارهای برشی فولادی

اثر صلبیت تیر میانی و تغییرات ضخامت پوشش بتنی در دیوارهای برشی با هسته فولادی بیشتر بخوانید
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

اثر صلبیت تیر میانی و تغییرات ضخامت پوشش بتنی در دیوارهای برشی با هسته فولادی

بررسی تأثیر اعوجاج اولیه ورق فولادی بر سختی و مقاومت پانلهای برشی بیشتر بخوانید
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

بررسی تأثیر اعوجاج اولیه ورق فولادی بر سختی و مقاومت پانلهای برشی

به کارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسکلت فولادی 12 طبقه بیشتر بخوانید
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

به کارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسکلت فولادی 12 طبقه

مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با استفاده از سخت کننده ها بیشتر بخوانید
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با استفاده از سخت کننده ها

مقایسه سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی ودیوار برشی فولادی نازک با سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند ضربدری یا شورون به روش طراحی بر اساس سطوح عملکرد بیشتر بخوانید
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

مقایسه سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی ودیوار برشی فولادی نازک با سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند ضربدری یا شورون به روش طراحی بر اساس سطوح عملکرد

مقایسه زمان تناوب طبیعی ارتعاش سیستم دیوار برشی فولادی با سیستم قاب خمشی فولادی و بتنی بیشتر بخوانید
۱۱ بهمن ۱۳۹۵

مقایسه زمان تناوب طبیعی ارتعاش سیستم دیوار برشی فولادی با سیستم قاب خمشی فولادی و بتنی

بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب بیشتر بخوانید
۱۹ دی ۱۳۹۵

بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب

  • ۱
  • از ۲