مهر
۹

طراحی چیست و فرآیند تکاملی طراحی چه ویژگی هایی دارد؟

طراحی سیستم های مهندسی یک فرایند پیچیده است. فرضیات بسیاری باید انجام شود تا بتوان مدل هایی را به وجود آورد تا بتوان آن ها را با روش ها موجود تحلیل کرد و هم چنین این مدل ها می بایست توسط آزمایشات صحت سنجی شوند. بسیاری از احتمالات و عوامل  می بایست در فاز فرمولاسیون استفاده شود. …

آنالیز و طراحی پیشرفته سازه های فولادی

این کتاب آنالیز و طراحی پیشرفته قابهای فولادی را در بر گرفته و خواننده را درمحدوده وسیعی از المان های قاب در روش های پیشرفته طراحی مانند قطعیت، قابلیت اطمینان و دستاوردهای طراحی قابلیت اطمینان سیستم سازه ای راهنمایی می کند.

تعداد کل موارد: 5
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1