گریدبندی ارتفاعی ساختمان بتنی

 در این آموزش قصد داریم گرید بندی در ارتفاع و اضافه کردن طبقات را در قسمت مدل سازی طراحی ساختمان بتنی در نرم افزار ETABS شرح دهیم.

گریدبندی پلانی ساختمان بتنی

در این آموزش قصد داریم نحوه گرید بندی در پلان را با توجه به نقشه معماری که توسط مهندس معمار طرح شده است را آموزش دهیم .

طراحی چیست و فرآیند تکاملی طراحی چه ویژگی هایی دارد؟

طراحی سیستم های مهندسی یک فرایند پیچیده است. فرضیات بسیاری باید انجام شود تا بتوان مدل هایی را به وجود آورد تا بتوان آن ها را با روش ها موجود تحلیل کرد و هم چنین این مدل ها می بایست توسط آزمایشات صحت سنجی شوند. بسیاری از احتمالات و عوامل  می بایست در فاز فرمولاسیون استفاده شود. ملاحظات اقتصادی نقش مهمی را در طراحی سیستم های کارآمد اقتصادی بازی می کنند.

ستون های فولادی پر شده با بتن(CTF)

ستون های مختلط (کامپوزیت ) به صورت قوطی یا لوله فولادی که با بتن پر شده اند را ستون های فولادی پر شده با بتن(Concrete Filled Tube) می نامند. بخش فولادی مقطع، معمولاً قوطی های نورد شده سازه ای یا لوله فولادی هستند که در ابعاد بزرگ در کشور تولید می شوند. در هسته بتنی مقطع ممکن است بتن های معمولی یا بتن های خود تراکم (SCC) به کار برده شود. ترکیب فولاد پیرامون هسته بتنی، یک مقطع مختلط (کامپوزیت) ایجاد می کند. انواع سیستم های سقف و تیرهای فولادی در ترکیب با این ستون ها به کار برده می شود.

تعداد کل موارد: 7