جداسازی لرزه ای با استفاده از ضربه گیر های زیرسری پل(نئوپرن)

نئوپرن، ضربه گیر یا بالشتک به قطعاتی گفته می شود که در محل اتصال دو قطعه نصب شده و از تخریب های ناشی از لرزه و جابه جایی های محوری جلوگیری می کند. در واقع نئوپرن قطعه ای است که در محل اتصال مفصلی جهت کمک به مفصل و کاهش هزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نئوپرن قطعه الاستومری است که دارای مقاومت فشاری بالا و خاصیت ارتجاعی مطلوب می باشد و هم چنین نئوپرن ها قابلیت برگشت پذیری مناسبی را از خود نشان می دهند. در این مقاله به توضیح انواع این محصول و بررسی خواص و ویژگی های نئوپرن پرداخته ایم.

کنترل سازه چیست و انواع آن کدامند؟

منظور از کنترل سازه در واقع کنترل و کاهش پاسخهای سازه تحت اثر بارهای جانبی است که در طول عمر سازه به آن وارد می شود.علم کنترل سازه در مهندسی سازه علم نوپایی است و در چند دهه اخیر مور توجه محققین قرار گرفته است.

تعداد کل موارد: 2