مهر
۲۶

جداسازی لرزه ای با استفاده از ضربه گیر های زیرسری پل(نئوپرن)

نئوپرن، ضربه گیر یا بالشتک به قطعاتی گفته می شود که در محل اتصال دو قطعه نصب شده و از تخریب های ناشی از لرزه و جابه جایی های محوری جلوگیری می کند. در واقع نئوپرن قطعه ای است که در محل اتصال مفصلی جهت کمک به مفصل و کاهش هزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نئوپرن قطعه الاستومری است …
شهریور
۲۱

کنترل سازه چیست و انواع آن کدامند؟

منظور از کنترل سازه در واقع کنترل و کاهش پاسخهای سازه تحت اثر بارهای جانبی است که در طول عمر سازه به آن وارد می شود.علم کنترل سازه در مهندسی سازه علم نوپایی است و در چند دهه اخیر مور توجه محققین قرار گرفته است.
تعداد کل موارد: 2
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1