آذر
۱۶

سیستم های مهاربندی همگرا

در یک نگاه کلی، قاب های خمشی برای ساختمان هایی با طبقات بیشتر از 20 طبقه مناسب نیستند به این علت که مولفه رکینگ برش در اثر تغییر شکل خمشی ستون ها و شاهتیر ها باعث می شود که دریفت یا رانش طبقات بیش از اندازه باشد. قاب مهاربندی شده با توجه به اینکه به طور تقریبی خمش به وجود آمده ناشی …
آذر
۱۱

ملاحظات طراحی سیستم خرپای متناوب

ساختمان های مسکونی همچون آپارتمان ها، و هتل ها، عموما عرضی به انداره 18متر و طولی متغیر در بازه 30 متر تا 60 متر و یا بیشتر دارند. برای بهره وری بیشتر پژوهشی در دانشگاه MIT انجام شد تا بتوان سیستم جدیدی را برای چنین سازه هایی به وجود آورد. سیستمی با نام خرپای متناوب در نتیجه چنین …
آذر
۱۱

سیستم خرپای متناوب

ساختمان های مسکونی همچون آپارتمان ها، و هتل ها، عموما عرضی به انداره 18متر و طولی متغیر در بازه 30 متر تا 60 متر و یا بیشتر دارند. برای بهره وری  بیشتر پژوهشی در دانشگاه MIT انجام شد تا بتوان سیستم جدیدی را برای چنین سازه هایی به وجود آورد. سیستمی با نام خرپای متناوب در نتیجه چنین …
آذر
۶

معرفی و بررسی رفتار سیستم های مهاربندی کمانش تاب

قاب های مهاربندی کمانش تاب دارای شکل پذیری بالا و سختی جانبی مناسبی هستند، و پس از زلزله می توان به آسانی آن ها را تعمیر نمود. قاب های مهاربندی نچسبیده، که می توان از آن ها به عنوان گروه ویژه BRBF ها نام برد شامل یک هسته فولادی است که توسط ملات دردرون یک پوسته قرار گرفته است. در …
مهر
۱۶

سیستم قاب های مهاربندی شده واگرا

قاب های واگرا یک سیستم سازه ای منحصر به فرد است که به منظور ترکیب مقاومت و سختی قاب های مهاربندی با مشخصات اتلاف انرژی غیر الاستیک قاب هاب خمشی طراحی گردیده است. در مقاله زیر به تشریح به معرفی اجزا و رفتار و ملاحظات لرزه ای قاب های واگرا می پردازیم.
مهر
۱۰

سیستم های دو گانه یا ترکیبی و تبصره 25-50 قاب های دو گانه

نوعی سیستم سازه ای است که در آن بارهای قائم عمدتاً توسط قاب های سـاختمانی  یا قاب های فضایی تحمل می شـوند. مقاومـت در برابـر بارهـای جـانبی توسـط مجموعه ای از دیوارهای برشـی یـا قاب هـای مهاربنـدی شـده همراه با مجموعه ای از قاب های خمشی صورت می گیرد. سهم باربری جانبی هر یک از …
مهر
۴

سختی تیر پیوند و ستون های قاب مهاربندی EBF

در صورتی که جان تیر پیوند دارای ابعاد مناسبی باشد و به خوبی مقید شده باشد، می تواند تحت اثر بار های متناوب شدید لرزه ای رفتاری پایدار، شکل پذیر و قابل پیشبینی داشته باشد. همچنین مشابه با مهارهای قطری و قسمت تیرهای خارج پیوند، ستون های سیستم EBF می بایست برای مقاومت در برابر نیرو …
مهر
۳

مهارهای قطری و تیر خارج پیوند سیستم مهاربندی واگرا

هدف طرح لرزه ای سیستم های مهاربندی واگرا آن است که شکست و اتلاف انرژی این سیستم ها درتیر های پیوند متمرکز شود و شکل پذیری این سیستم از طریق تیر پیوند پشتیبانی شود. بنابراین تیر خارج پیوند و مهارهای قطری باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند نیروی حاصل از تیر پیوندی که جاری شده و …
شهریور
۲۹

محل مناسب قرارگیری مهاربند ها در سازه

مهاربند ها یکی از سیستم های سازه ای مقاوم در برابر بار های جانبی هستند که مقاومت و پایداری سازه را در برابر این بار ها تامین می کنند. سوالی مشترکی که برای مهندسین محاسب مطرح می شود محل قرارگیری مناسب مهاربند ها در سازه است که برای پاسخ به این سوال در مقاله زیر به نکاتی اشاره شده …
شهریور
۲۷

ملاحظات لرزه ای قاب های مهاربندی واگرا

عملکرد غیرالاستیک سیستم های مهاربندی  EBF در برابر بار های لرزه ای به طور عمده به تیر پیوند محدود می شود. شکست تناوبی در تیر پیوند می تواند درحالت پایداری رخ دهد، در حالی که سایر اعضای قاب همچون ستون ها، اعضا تیر خارج پیوند، و اعضای قطری مهاربندی، تحت بار هایی که می توانند توسط …
شهریور
۲۶

قاب های مهار بندی واگرا، رفتار و تغییر شکل

درقاب های واگرا، از آنجا که اعضای قطری مهارها حد اقل به یک لینک متصل است، می تواند دارای شکل های متفاوتی باشد. مفهوم مد نظر در طراحی این مهاربندها جلوگیری از کمانش این مهارهاست که ممکن است در زلزله های بزرگ رخ دهد. که این مهم با طراحی لینک به صورتی که در خمش و یا برش جاری شود، …
شهریور
۲۶

معرفی و مقایسه قاب های واگرا (1)

قاب های واگرا یک سیستم سازه ای منحصر به فرد است که به منظور ترکیب مقاومت و سختی  قاب های مهاربندی با مشخصات اتلاف انرژی غیر الاستیک قاب هاب خمشی طراحی گردیده است.
شهریور
۲۲

بررسی انواع سیستم های مهاربندی

یکی از متداول ترین روش ها برای مقابله با نیروهای جانبی در سازه های فولادی غیربلند استفاده از مهاربند است. مهاربندها به شکل های گوناگونی اجرا می شوند. پیکربندی سیستم های مهاربندی عموماً از نوع هم مرکز (هم محور) یا خارج از مرکز (برون محور) است. در این مقاله به بررسی انواع این …
تیر
۲۴

انتخاب سیستم مناسب لرزه ای ساختمان

عواملی که به مهندس محاسب ساختمان کمک می کند تا بتواند سیستم باربر جانبی (سیستم لرزه ای) مناسبی را برای یک طرح انتخاب کند، در مطلب زیر بررسی می گردد.
تعداد کل موارد: 15
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1