طراحی لرزه ای و مهندسی زلزله چه اهدافی را دنبال می کنند؟

طراحی لرزه ای به دنبال تعیین پاسخ حداکثر سازه تحت اثر جنبش های زمین که دارای اندازه و راستای متغیر هستند، می باشد. چالش اصلی طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در پیش بینی زلزله های آینده، ویژگی های آن ها و مقدار انرژی که به تراز پایه سازه اعمال می کنند و رفتار دینامیکی خود سازه، نهفته است.این مقاله برای آشنایی بیشتر با مفهوم طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله تنظیم شده است.

ارتقاء فرهنگ عمومی در خصوص فرآیند وقوع زلزله

یک زمین لرزه توسط لرزش زمین، در اثر رها شدن انرژی از پوسته زمین آشکار می شود. این انرژی ممکن است از منابع مختلفی مانند جابجایی پوسته زمین، فوران آتشفشانی، انفجارهای ایجاد شده به دست بشر و یا ریزش تونل های زیرزمینی سرچشمه گیرد.

زلزله مرزی بین ایران و عراق

در این مقاله کوتاه به ارزیابی زلزله مرزی بین ایران و عراق پرداخته خواهد شد. این زلزله در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه (2017-11-12 18:18:17 UTC) یکشنبه ۲۱ آبان ماه در ۳۰ کیلومتری شمال غرب سرپل ذهاب و ۳۲ کیلومتری جنوب غرب حلبچه رخ داد و بخش بزرگی از ایران و عراق و ترکیه و حتی کشورهای دیگر، این زلزله را احساس کردند.

مقدمه ای بر ماهیت زلزله ناشی از جنبش زمین

سوالی که برای اکثریت مهندسین محاسب مطرح می شود در ارتباط با شدت زلزله محل ساخت سازه، جنبش های ورودی مورد نیاز و یا طیف پارامتر های تعیین کننده می باشد. که در این خصوص، لرزه نگاشت های پیش بینی شده، (تاریخچه های زمانی) برای مدلسازی دینامیکی در طراحی سازه ها و یا ارزیابی آسیب پذیری مورد نیاز است.

آیا می دانید آثار زلزله چیست؟

لرزاندن و گسیختگی زمین اثرات اصلی ایجاد شده توسط زمین لرزه هستند، اساساً منجر به آسیب زیاد یا کم ساختمان ها و دیگر سازه های سفت و سخت می شود. شدت عوارض بستگی به ترکیب پیچیدهٔ بزرگی زلزله، فاصله از مرکز زلزله، شرایط زمین شناسی و geomorpholical محل دارد که باعث تقویت یا کاهش انتشار امواج می شود. برخی از اثار زلزله در مقاله زیر بررسی می شود.

زلزله چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

جنبش یا تکان پوسته زمین که به صورت طبیعی ناشی از زیر پوسته زمین است بعضی وقتها زلزله باعث تغییراتی در سطح زمین می شود ، اما اغلب زیان بوجود آمده ناشی از تکان ها فقط محسوس است وممکن است زلزله بوسیلــــه یک انفجار آتشفشانی بوجود آید.

مدت زمان تکان قوی زلزله

در مهندسی زلزله، برخی از خصوصیات جنبش زمین از اهمیت بیشتری برخوردار است که به صورت خلاصه در این مطلب آورده شده است. هر یک از این خصوصیات در پاسخ لرزه ای سازه تاثیر گذار می باشند.

تعداد کل موارد: 7