تحلیل سیستم های جداساز بیشتر بخوانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۷

تحلیل سیستم های جداساز

آنالیز مدال بیشتر بخوانید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

آنالیز مدال

نیرو های دینامیکی چه نیرو هایی هستند و دینامیک سازه ها چه اهدافی را دنبال می کند؟ بیشتر بخوانید
۱۹ بهمن ۱۳۹۶

نیرو های دینامیکی چه نیرو هایی هستند و دینامیک سازه ها چه اهدافی را دنبال می کند؟

طراحی لرزه ای و مهندسی زلزله چه اهدافی را دنبال می کنند؟ بیشتر بخوانید
۱۴ بهمن ۱۳۹۶

طراحی لرزه ای و مهندسی زلزله چه اهدافی را دنبال می کنند؟

تاثیر سختی سازه بر رفتار لرزه ای بیشتر بخوانید
۲۸ آبان ۱۳۹۶

تاثیر سختی سازه بر رفتار لرزه ای

تاثیر زمان تناوب و میرایی سازه بر نیروی زلزله بیشتر بخوانید
۲۴ آبان ۱۳۹۶

تاثیر زمان تناوب و میرایی سازه بر نیروی زلزله

تعیین نیروی زلزله بیشتر بخوانید
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تعیین نیروی زلزله

زلزله های حوزه نزدیک و ضریب اصلاح طیف بیشتر بخوانید
۱۳ آبان ۱۳۹۶

زلزله های حوزه نزدیک و ضریب اصلاح طیف

محاسبه و آشنایی با ضریب باز تاب ساختمان بیشتر بخوانید
۱ آبان ۱۳۹۶

محاسبه و آشنایی با ضریب باز تاب ساختمان

نامنظمی خارج از صفحه و نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی بیشتر بخوانید
۱۸ مهر ۱۳۹۶

نامنظمی خارج از صفحه و نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی

سیستم های دو گانه یا ترکیبی و تبصره 25-50 قاب های دو گانه بیشتر بخوانید
۱۰ مهر ۱۳۹۶

سیستم های دو گانه یا ترکیبی و تبصره 25-50 قاب های دو گانه

مقاومت جانبی طبقه را چگونه محاسبه کنیم؟ بیشتر بخوانید
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

مقاومت جانبی طبقه را چگونه محاسبه کنیم؟

در نرم افزار ETABS تیر پیوند برشی و خمشی را چگونه تشخیص دهیم؟ بیشتر بخوانید
۱۳ شهریور ۱۳۹۶

در نرم افزار ETABS تیر پیوند برشی و خمشی را چگونه تشخیص دهیم؟

مفهوم طبقه نرم، تفسیر استاندارد 2800 بیشتر بخوانید
۱ شهریور ۱۳۹۶

مفهوم طبقه نرم، تفسیر استاندارد 2800

دیدن مقدار دوران پلاستیک تیر پیوند در ETABS 2016 بیشتر بخوانید
۱۱ مرداد ۱۳۹۶

دیدن مقدار دوران پلاستیک تیر پیوند در ETABS 2016

نحوه بدست آوردن جابجایی، شتاب طبقات و خروجی گرفتن پس از یک تحلیل تاریخچه زمانی در محیط SAP2000 بیشتر بخوانید
۷ خرداد ۱۳۹۶

نحوه بدست آوردن جابجایی، شتاب طبقات و خروجی گرفتن پس از یک تحلیل تاریخچه زمانی در محیط SAP2000

  • ۱
  • از ۱