پیشگیری از مشکلات برق در حین بازسازی

پیشگیری ازمشکلات برق آسان است. هر ساله هزاران حادثه آتش سوزی که نتیجه مشکلات عمومی و پیش پا افتاده تأسیسات الکتریکی می باشد به وقوع می پیوندد. همزمان با اینکه خانه های قدیمی بازسازی می شوند، برخی پریزهای برق بدون هیچ خروجی که به صورت اصولی زمین شده باشند، با پریزهای برق قدیمی جایگزین می شوند. این یک ایراد است چرا که در صورت اتصال کوتاه شدن، بدنه پریز می تواند برقدار و حتی کشنده شود. در این مطلب سعی می کنیم برخی موارد عمومی و شایع مشکلات برق و چگونگی پیشگیری از آنها در حین فرآیند بازسازی ساختمان را بیان کنیم.

برق، رعایت اصول ایمنی و پیشگیری از خطر

مقاله حاضر در راستای معرفی برخی از موارد مهمی که ممکن است در تأسیسات برقی به دلیل عدم رعایت اصول اولیه ایمنی و استاندارد به وقوع بپیوندد و منجر به خطرات احتمالی از جمله شوک الکتریکی، جراحت و  آسیب و یا حتی متأسفانه فوت افراد گردد و در موارد بسیاری نیز منجر به حریق، آتش سوزی و حتی انفجار نیز گردد ارائه گردیده است.

تعداد کل موارد: 2