مزایای استفاده از سیستم ارتباطی ابری (Cloud-Based) بیشتر بخوانید
۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مزایای استفاده از سیستم ارتباطی ابری (Cloud-Based)

مبانی شبکه: آنچه نیاز دارید بدانید. بیشتر بخوانید
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

مبانی شبکه: آنچه نیاز دارید بدانید.

سامانه صوتی و محاسبات آن(بخش دوم) بیشتر بخوانید
۲۰ بهمن ۱۳۹۶

سامانه صوتی و محاسبات آن(بخش دوم)

سامانه صوتی و محاسبات آن(بخش اول) بیشتر بخوانید
۲۰ بهمن ۱۳۹۶

سامانه صوتی و محاسبات آن(بخش اول)

در مورد سیستم های آنتن مرکزی(MATV) بیشتر بدانید. بیشتر بخوانید
۱۷ آذر ۱۳۹۶

در مورد سیستم های آنتن مرکزی(MATV) بیشتر بدانید.

  • ۱
  • از ۱