سازه فضا کار-اتصال سیستم مرو (MERO)

در حال حاضر مرو (MERO) پر کاربرد ترین سیستم سازه فضایی در ایران بوده و زیر مجموعه ای از سیستم پیوند های گوی سان است. اتصالات این سیستم شامل یک گره می باشد که از فولاد فشرده کروی شکل ساخته شده است.

سازه فضایی یا سازه فضاکار(Space Structure)

ازدیدگاه معماری، سازه ی فضا کار یا سازه ی فضایی، سازه ای خرپا مانند است که اشکال هندسی منظمی را از کنار هم قرار دادن، به هم پیوستن و تکرار اجزای سازه به وجود می آورد.

تعداد کل موارد: 2