چیلر های توربوکر (بدون روغن)

این چیلر های یکی از انواع چیلر های تراکمی می باشد که در سال های اخیر به علت مزایای متعدد آن که شاید مهم ترین این مزیت ها بهره وری مناسب از انرژی می باشد مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.

از سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت ( CHP) چه می دانید؟

به طور متداول برق مورد نیاز واحد های صنعتی، تجاری و مسکونی از نیروگاه های عمده کشور تامین می شود. در حالی که حرارت مورد نیاز این واحد ها معمولا در همین اماکن تولید می شود. اما روش دیگری که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است تولید هم زمان برق و حرارت است که عبارت است از تولید همزمان برق یا توان محوری و حرارت مفید توسط یک سیستم.

تعداد کل موارد: 6