مهر
۱۳

از سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت ( CHP) چه می دانید؟

به طور متداول برق مورد نیاز واحد های صنعتی، تجاری و مسکونی از نیروگاه های عمده کشور تامین می شود. در حالی که حرارت مورد نیاز این واحد ها معمولا در همین اماکن تولید می شود. اما روش دیگری که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است تولید هم زمان برق و حرارت است که عبارت است از تولید …
تعداد کل موارد: 3
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1