محاسبه و برآورد بار استخر

در ادامه مقالات راجع به سیستم ها و روش های تهویه مطبوع استخر در این یاد داشت به برسی محاسبه و برآورد بار های استخر در حالت کاربری معمولی و هنگام رویداد های ورزشی می پردازیم..

تعداد کل موارد: 1