فاضلاب به زبان ساده (قسمت دوم) - سیستم ونت (هواکش) فاضلاب

در قسمت قبل، پدیده سیفوناژ و مضرات آن را شرح دادیم. گفتیم که برای جلوگیری از این مشکل، از سیستم ونت استفاده می شود. هواکش یا ونت، با ایجاد ارتباط بین پایین دست جریان سیفون و هوای آزاد، مانع از تخلیه سیفون به علت اختلاف فشار بین قبل و بعد سیفون می شود.

فاضلاب به زبان ساده (قسمت اول) - سیفون و علل تخلیه آن

تصور اینکه درست در زیر خانه تمیز و دلنشین شما، دنیایی پر از آلودگی و حشرات، به نام فاضلاب وجود دارد، ترسناک است. اما چیزی که باعث مصونیت ما و خانه مان از این دنیای آلوده می شود، چیزی نیست جز آب. بله، همان آبی که در تله هایی به نام سیفون یا به قول لوله کش های وطنی، شترگلو، گیر می کند و مانع نفوذ بوهای نامطبوع و سوسک و حشرات مزاحم از سیستم فاضلاب به داخل خانه می شود.

تعداد کل موارد: 4