نکاتی برای بهره وری بیشتر کولر منزل شما در فصل گرما

​​​​​با نزدیک شدن به روزهای گرم سال، احتمالا از چند هفته دیگر در مناطقی از کشورمان، کولرها دوباره روشن می شوند. در این نوشتار، به نکاتی ساده پرداخته شده است که با رعایت آن ها، می تواند بهره بیشتری از سرمایش کولرهای آبی و گازی در منازل مسکونی گرفت.

آیا کولرهای آبی آسایش ما را تامین می کنند؟ (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله، به مفاهیم اولیه آسایش حرارتی و شرایطی که یک سیستم تهویه مطبوع می تواند برای رساندن یدن انسان به شرایط آسایش تامین کند، پرداخته شد. در این قسمت، به تعاریف و محاسبات دقیق محدوده آسایش و تاثیر سیستم های تبخیری بر آسایش انسان می پردازیم.

تعداد کل موارد: 5