روش های طراحی شبکه کانال کشی

برای طراحی شبکه کانال کشی ابتدا بر روی نقشه معماری محل عبور کانال اصلی، انشعاب ها را از محل قرارگیری هوارسان تا مکان های مورد نیاز بصورت تک خطی ترسیم کرده و محل نصب دریچه های هوا را مشخص می کنیم. سپس با استفاده از یکی از روش های زیر ابعاد کانال را محاسبه می کنیم...

نکات مهم در اجرا و ساخت انواع کانال

ضخامت کانال ها بستگی به ابعاد، سرعت هوای عبوری و فشار داخل آنها دارند. در این قسمت نکات اجرایی و ساخت کانال های فلزی، غیر فلزی و قابل انعطاف مورد بررسی قرار می گیرند.

لوله کشی با برگشت معکوس  

در این سیستم برای متعادل کردن شبکه از نظر حرارتی، لوله کشی رفت و برگشت دستگاه های پخش کننده حرارت طوری انجام می شود که مجموع طول لوله رفت و برگشت و در نتیجه افت فشار اصطکاکی مسیر لوله کشی برای تمام دستگاه ها برابر باشد.

لوله کشی با برگشت مستقیم

در این روش، آب برگشتی از هر دستگاه پخش کننده حرارت مستقیماً وارد لوله برگشت شده و به سمت دیگ در موتورخانه منتقل می شود. در این حالت، مجموع طول لوله های رفت و برگشت دستگاه های پخش کننده حرارت برابر نیست.

دانستنی های طرح و اجرای دودکش ( قسمت سوم : عایق کاری و بهینه سازی مصرف انرژی )

در نوشتارهای قبلی از سلسه مطالب دانستنی های طرح و اجرای دودکش، به بررسی مفاهیم و انواع دودکش ها پرداخته شد. در این یادداشت، به بررسی دو مقوله ی عایق کاری و بهینه سازی مصرف انرژی در دودکش ها خواهیم پرداخت.

آشنایی با سیستمهای هیدرونیک

سیستم های هیدرونیک نقش عمده ای در صنعت دارند. قسمت اعظمی از انتقال گرما به وسیله ی سیستم های هیدرونیک انجام می پذیرد. پایین بودن هزینه های اولیه و هزینه های مرتبط به انتقال انرژی از دلایل محبوبیت این سیستم هاست. ما با این مقاله سعی داشتیم تا نگاه اجمالی داشته باشیم به اصول، نحوه ی عملکرد و اجزای مورد استفاده در این سیستم ها.

تعداد کل موارد: 11