فاکتور های مهم در انتخاب توالت فرنگی

از نکات بسیار مهم در هنگام انتخاب و خرید توالت فرنگی توجه به پارامتر های ارتفاع، اندازه و کارکرد توالت هستند در یاد داشت زیر تلاش شده تا مخاطبان در انتخاب کردن بهتر کمک کند.

شیر ترموستاتیکی رادیاتور چیست و چه نقشی در کاهش مصرف انرژی دارد؟

یکی از راهکار های موثر در کاهش مصرف انرژی در منازل مسکونی، کنترل جریان آب داغ یا بخار ورودی به شوفاژها در زمان های مختلف است. که عموما این مساله در شوفاژهایی که شیر تنظیم دستی دارند، توسط ساکنان نادیده گرفته می شود و با گرم شدن منزل، به جای تنظیم باز و بسته بودن شیر، از طریق باز کردن پنجره ها یا کاهش مقدار لباس ها دما را کنترل می کنند. با ورود شیر های ترموستاتیکی به بازار، وظیفه تنظیم دمای خانه و کم و زیاد کردن جریان شوفاژها به این شیرها سپرده شد و طبعا مقدار قابل توجهی از انرژی مصرفی منازل کاهش یافت. هرچند استفاده از این شیرها هنوز در فرهنگ ساختمانی ایران جا نیفتاده است.

تعداد کل موارد: 3