متره و برآورد ساختمان را چگونه انجام دهیم؟ بیشتر بخوانید
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

متره و برآورد ساختمان را چگونه انجام دهیم؟

آنچه باید درمتره و برآورد بدانید بیشتر بخوانید
۲۰ مرداد ۱۳۹۷

آنچه باید درمتره و برآورد بدانید

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت بیشتر بخوانید
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت

بررسی انواع کسورات در قرارداد های عمرانی بیشتر بخوانید
۲۲ آذر ۱۳۹۶

بررسی انواع کسورات در قرارداد های عمرانی

بررسی حمل مصالح در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه بیشتر بخوانید
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بررسی حمل مصالح در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه

حمل آهن آلات - بررسی آیتم ها در فهرست بها ابنیه سال 1396 بیشتر بخوانید
۲۰ آذر ۱۳۹۶

حمل آهن آلات - بررسی آیتم ها در فهرست بها ابنیه سال 1396

تجهیز کارگاه - بررسی روش ها و دلایل عدم پرداخت در صورت وضعیت بیشتر بخوانید
۲۰ آذر ۱۳۹۶

تجهیز کارگاه - بررسی روش ها و دلایل عدم پرداخت در صورت وضعیت

صورتجلسه - بررسی ماهیت قراردادی و کاربرد صورتجلسات بیشتر بخوانید
۲۰ آذر ۱۳۹۶

صورتجلسه - بررسی ماهیت قراردادی و کاربرد صورتجلسات

متره چیست و چگونه انجام می شود؟ بیشتر بخوانید
۲۳ آبان ۱۳۹۶

متره چیست و چگونه انجام می شود؟

  • ۱
  • از ۱