آنچه باید درمتره و برآورد بدانید بیشتر بخوانید
۲۰ مرداد ۱۳۹۷

آنچه باید درمتره و برآورد بدانید

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت بیشتر بخوانید
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش نهم بیشتر بخوانید
۲۵ تیر ۱۳۹۷

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش نهم

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش هشتم بیشتر بخوانید
۲۸ خرداد ۱۳۹۷

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش هشتم

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش هفتم بیشتر بخوانید
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش هفتم

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش ششم بیشتر بخوانید
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش ششم

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش پنجم بیشتر بخوانید
۹ خرداد ۱۳۹۷

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش پنجم

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش چهارم بیشتر بخوانید
۶ خرداد ۱۳۹۷

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش چهارم

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش سوم بیشتر بخوانید
۵ خرداد ۱۳۹۷

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش سوم

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش دوم بیشتر بخوانید
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش دوم

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش اول بیشتر بخوانید
۲۶ دی ۱۳۹۶

گام به گام تهیه صورت وضعیت با اکسس (Access)-بخش اول

گام به گام تهیه صورت وضعیت با نرم افزار اکسل (Excel) بیشتر بخوانید
۲۵ دی ۱۳۹۶

گام به گام تهیه صورت وضعیت با نرم افزار اکسل (Excel)

کاربرد نرم افزار ها در تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت بیشتر بخوانید
۲۴ دی ۱۳۹۶

کاربرد نرم افزار ها در تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت

بازار بزرگ ایران - ایران مال بیشتر بخوانید
۱۷ دی ۱۳۹۶

بازار بزرگ ایران - ایران مال

کارخانه پودر شوینده شرکت یونیلیور ایران (پروژه مرلین) بیشتر بخوانید
۱۷ دی ۱۳۹۶

کارخانه پودر شوینده شرکت یونیلیور ایران (پروژه مرلین)

مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه بیشتر بخوانید
۱۷ دی ۱۳۹۶

مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه

مجتمع تجاری تفریحی بازار چارسو بیشتر بخوانید
۱۷ دی ۱۳۹۶

مجتمع تجاری تفریحی بازار چارسو

تقاطعات غیر همسطح کرج (جانبازان، بصیرت، شهدای ارتش) بیشتر بخوانید
۱۷ دی ۱۳۹۶

تقاطعات غیر همسطح کرج (جانبازان، بصیرت، شهدای ارتش)

طرح توسعه پالایشگاه اصفهان بیشتر بخوانید
۱۷ دی ۱۳۹۶

طرح توسعه پالایشگاه اصفهان