مزایای شبکه هوشمند برای شرکت های تولید و توزیع برق

پیاده سازی و گسترش شبکه برق هوشمند به روشن و برق دار بودن بخش های مختلف هر کشوری با کاهش تعداد دفعات قطعی برق به همراه ایجاد ارزش افزوده و صرفه جویی در هزینه ها برای مشتریان و شهروندان کمک می کند. این موضوع همچنین برای شرکت های توزیع برق و انرژی مزایای فراوانی دارد که در این مطلب به برخی از این موارد اشاره خواهیم نمود.

چقدر با شبکه برق هوشمند آشنا هستیم؟

به منظور بهبود ثبات و پایداری و بازگرداندن نظم به سیستم شبکه برق سراسری، شبکه هوشمند روز به روز در حال پیشرفت از نقطه نظر تکنولوژی و کنترل های هوشمند است که باید برای هر کشوری و از جمله ایران جزء اولویت های مهم و اساسی به دلیل ماهیت زیرساختی آن باشد که پیاده سازی این فناوری منجر به توسعه و صرفه جویی در منابع عظیم کشور خواهد شد.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند /
تا تو برقی به دست آری و به غفلت مصرف نکنی (بخش دوم - مصرف)

صرفه جویی در مصرف و مصرف بهینه انرژی که برق یکی از این منابع مهم انرژی برای بشریت می باشد با رعایت راهکارهایی در بخش تولید و مصرف قابل پیاده سازی می باشد. با رعایت این موارد کمک شایانی به کاهش گرمایش زمین، تولید گازها و آلاینده های مضر برای محیط زیست و صرفه جویی شایانی در هزینه ها صورت می گیرد. با توجه به موارد اشاره شده در بخش اول(تولید) موارد مهمی نیز در بخش مصرف وجود دارد که در این بخش ذکر می گردد.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند /
تا تو برقی به دست آری و به غفلت مصرف نکنی (بخش اول - تولید)

جدا از بحث تولید برق و اصلاح در مبدأ یعنی اصلاح روش های تولید برق با استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر، بحث مصرف درست و بهینه و رعایت الگوی مصرف در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و بالطبع کاهش مصرف سوخت های فسیلی و حفظ محیط زیست نیز از اوجب واجبات بوده که بر این اساس در هر دو بخش تولید و مصرف می توان راهکارهای مناسبی پیشنهاد نمود.

نگاهی دقیقتر به هزینه های درخواست برق(دیماند) و چگونگی کاهش آنها

مانند بسیاری از مشترکان، شما نیز احتمالاً هزاران دلار هر ماه برای برق پرداخت می کنید. اما آیا واقعاً متوجه می شوید که چگونه این هزینه ها سر شکن می شوند و اینکه، چه کاری می توانید انجام دهید در راستای کاهش این هزینه ها؟

تعداد کل موارد: 5