محاسبه و برآورد بار استخر

در ادامه مقالات راجع به سیستم ها و روش های تهویه مطبوع استخر در این یاد داشت به برسی محاسبه و برآورد بار های استخر در حالت کاربری معمولی و هنگام رویداد های ورزشی می پردازیم..

سیستم ها و روش های تصفیه آب استخر

از مهم ترین ارکان ساخت و نگه داری استخر سیستم تصفیه آب و روش به کار رفته برای این کار است که تاثیر بسزایی در سلامت افراد و کاهش مصرف انرژی دارد که در این یادداشت به طور خلاصه به برسی روش های مناسب برای این فعالیت می پردازیم:

تهویه محیط استخر های شنا

تهویه مطبوع در محیط استخر، به علت وجود رطوبت زیاد و گازهای شیمیایی (که برای تصفیه به آب تزری شده اند و بر اثر تلاطم آب آزاد شده و در محیط پخش می شوند)، تفاوت زیادی با سایر محیط های ساختمانی دارد. در استخرها، علاوه بر سلامت جانی افراد، بحث جلوگیری از خوردگی و خرابی تجهیزات بر اثر رطوبت یا مواد شیمیایی نیز اهمیت فراوان دارد

تعداد کل موارد: 6