10 ضرورت اساسی برای پیاده سازی سیستم اطلاعات یکپارچه در سازمان بیشتر بخوانید
۲ فروردین ۱۳۹۷

10 ضرورت اساسی برای پیاده سازی سیستم اطلاعات یکپارچه در سازمان

نگاهی به تجربیات توسعه و ساخت شهرهوشمند در گذر زمان بیشتر بخوانید
۱۷ اسفند ۱۳۹۶

نگاهی به تجربیات توسعه و ساخت شهرهوشمند در گذر زمان

محیط زیست هوشمند و نقش مردم بیشتر بخوانید
۲ اسفند ۱۳۹۶

محیط زیست هوشمند و نقش مردم

اهمیت مشارکت بیشتر بخوانید
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

اهمیت مشارکت "غیرسیاسی" شهروندان در مدیریت شهر هوشمند

اینترنت اشیاء چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۱ دی ۱۳۹۶

اینترنت اشیاء چیست؟

هوشمندترین شهرهای جهان در سال 2017 بیشتر بخوانید
۱۲ دی ۱۳۹۶

هوشمندترین شهرهای جهان در سال 2017

زیرساخت های هوشمند، کلیدی برای آینده شهرها بیشتر بخوانید
۲۱ مرداد ۱۳۹۶

زیرساخت های هوشمند، کلیدی برای آینده شهرها

آیا ساختمان شما برای داشتن اینترنت اشیاء آماده است؟ بیشتر بخوانید
۲۶ دی ۱۳۹۵

آیا ساختمان شما برای داشتن اینترنت اشیاء آماده است؟

  • ۱
  • از ۱