ثبت اطلاعات واقعی پروژه در MSP بیشتر بخوانید
۶ فروردین ۱۳۹۷

ثبت اطلاعات واقعی پروژه در MSP

کنترل پروژه در نرم افزار MSP بیشتر بخوانید
۶ فروردین ۱۳۹۷

کنترل پروژه در نرم افزار MSP

تعریف و نحوه ایجاد منابع در نرم افزار MSP بیشتر بخوانید
۶ فروردین ۱۳۹۷

تعریف و نحوه ایجاد منابع در نرم افزار MSP

ساخت تقویم پروژه در نرم افزار MSP بیشتر بخوانید
۵ فروردین ۱۳۹۷

ساخت تقویم پروژه در نرم افزار MSP

نکات ضروری در برنامه ریزی زمانبندی پروژه به کمک نرم افزار MSP بیشتر بخوانید
۵ فروردین ۱۳۹۷

نکات ضروری در برنامه ریزی زمانبندی پروژه به کمک نرم افزار MSP

معرفی نرم افزار Microsoft project بیشتر بخوانید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

معرفی نرم افزار Microsoft project

نحوه تنظیم HSE-PLAN بیشتر بخوانید
۲۷ دی ۱۳۹۶

نحوه تنظیم HSE-PLAN

HSE-MS ایمنی و بهداشت شغلی و معرفی گواهینامه های مربوطه بیشتر بخوانید
۲۷ دی ۱۳۹۶

HSE-MS ایمنی و بهداشت شغلی و معرفی گواهینامه های مربوطه

بررسی ایمنی در مدیریت HSE بیشتر بخوانید
۲۵ دی ۱۳۹۶

بررسی ایمنی در مدیریت HSE

مهارت گوش دادن فعال و موثر چیست و یک مدیر پروژه چگونه می تواند آن را تقویت نماید؟ بیشتر بخوانید
۱ آبان ۱۳۹۶

مهارت گوش دادن فعال و موثر چیست و یک مدیر پروژه چگونه می تواند آن را تقویت نماید؟

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS) چه مزایایی دارند؟ بیشتر بخوانید
۱۸ مهر ۱۳۹۶

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS) چه مزایایی دارند؟

سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS) چیست؟ بیشتر بخوانید
۱۷ مهر ۱۳۹۶

سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS) چیست؟

مفهوم ایمنی (Safety) بیشتر بخوانید
۱۰ مهر ۱۳۹۶

مفهوم ایمنی (Safety)

تاریخچه ایمنی در جهان بیشتر بخوانید
۱۰ مهر ۱۳۹۶

تاریخچه ایمنی در جهان

آیا می دانید آشنایی با روش های تصمیم سازی چه اهمیتی برای مدیران پروژه دارد؟ بیشتر بخوانید
۴ مهر ۱۳۹۶

آیا می دانید آشنایی با روش های تصمیم سازی چه اهمیتی برای مدیران پروژه دارد؟

مهندسی ارزش (Value Engineering) چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۷ شهریور ۱۳۹۶

مهندسی ارزش (Value Engineering) چیست؟

آشنایی مدیران پروژه با ماشین آلات چه اهمیت و مزایایی دارد؟ بیشتر بخوانید
۱۳ شهریور ۱۳۹۶

آشنایی مدیران پروژه با ماشین آلات چه اهمیت و مزایایی دارد؟

  • ۱
  • از ۱