استفاده از فناوری واقعیت مجازی برای شبیه سازی ساخت (نمونه مورد بررسی یک پل) بیشتر بخوانید
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

استفاده از فناوری واقعیت مجازی برای شبیه سازی ساخت (نمونه مورد بررسی یک پل)

فناوری واقعیت مجازی برای آموزش ایمنی در مدیریت پروژه بیشتر بخوانید
۱۴ بهمن ۱۳۹۷

فناوری واقعیت مجازی برای آموزش ایمنی در مدیریت پروژه

مدیریت ناب (Lean construction) و مدیریت پروژه بیشتر بخوانید
۱۲ شهریور ۱۳۹۷

مدیریت ناب (Lean construction) و مدیریت پروژه

نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان در دوران بهره بردای پروژه ها (BIM 7D) بیشتر بخوانید
۵ شهریور ۱۳۹۷

نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان در دوران بهره بردای پروژه ها (BIM 7D)

تکنولوژی VR (واقعیت مجازی) در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چگونه پیاده سازی می شود؟ بیشتر بخوانید
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

تکنولوژی VR (واقعیت مجازی) در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چگونه پیاده سازی می شود؟

بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی بیشتر بخوانید
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی

چرا کارفرمایان باید از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های خود استفاده کنند؟ بیشتر بخوانید
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

چرا کارفرمایان باید از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های خود استفاده کنند؟

پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نقش شرکت های مشاور در گسترش این حوزه بیشتر بخوانید
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نقش شرکت های مشاور در گسترش این حوزه

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان بیشتر بخوانید
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح مدل BIM بیشتر بخوانید
۱۵ آذر ۱۳۹۶

سطوح مدل BIM

معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بیشتر بخوانید
۱۴ آذر ۱۳۹۶

معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست و چه مزایایی دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۸ شهریور ۱۳۹۶

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست و چه مزایایی دارد؟

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ساختمان های پایدار بیشتر بخوانید
۱۹ شهریور ۱۳۹۶

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ساختمان های پایدار

  • ۱
  • از ۱