بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی بیشتر بخوانید
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی

چرا کارفرمایان باید از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های خود استفاده کنند؟ بیشتر بخوانید
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

چرا کارفرمایان باید از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های خود استفاده کنند؟

پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نقش شرکت های مشاور در گسترش این حوزه بیشتر بخوانید
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نقش شرکت های مشاور در گسترش این حوزه

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان بیشتر بخوانید
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح مدل BIM بیشتر بخوانید
۱۵ آذر ۱۳۹۶

سطوح مدل BIM

معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بیشتر بخوانید
۱۴ آذر ۱۳۹۶

معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست و چه مزایایی دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۸ شهریور ۱۳۹۶

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست و چه مزایایی دارد؟

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ساختمان های پایدار بیشتر بخوانید
۱۹ شهریور ۱۳۹۶

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ساختمان های پایدار

  • ۱
  • از ۱