مهر
۱۰

مفهوم ایمنی (Safety)

ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطرها. در تعریف علمی ایمنی آمده است که خطر در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن صدمه به کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده است.
مهر
۱۰

تاریخچه ایمنی در جهان

ایمنی شاخه ای از علم است که به تجزیه و تحلیل عوامل مخاطره آمیز پرداخته و پس از آنالیز و تحلیل آن، راهکارهای کنترل و کاهش آن را پیگیری می نماید. حوادث ناشی از کار به حدی مهم و نگران کننده تلقی می گردد که تبعات انسانی و اقتصادی آن مانعی جدی بر سر راه توسعه کشورها محسوب می شود.
تعداد کل موارد: 2
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1